Powróżyć panu?

poniedziałek, 2023-05-0837
Powróżyć panu?